Ναυτιλία μηδενικών εκπομπών: Η νέα πρόταση του ZEWT που εγκρίθηκε από το Ε.Κ.

Το Zero-Emission Waterborne Transport (ZEWT) προχωρά με μια ολοκληρωμένη πρόταση για μια παγκόσμια εισφορά στις εκπομπές άνθρακα των πλοίων. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ZEWT, πρόκειται για την πρώτη τέτοια πρόταση σε οποιονδήποτε βιομηχανικό κλάδο.

Το ZEWT παρουσίασε την πρόταση στα Ηνωμένα Έθνη την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου, κάνοντας έκκληση για την αποδοχή αγορακεντρικών μέτρων (Market-based measures), με στόχο την επιτάχυνση της χρήσης και της εφαρμογής καυσίμων μηδενικής περιεκτικότητας σε άνθρακα.

Σύμφωνα με έγγραφα που παραδόθηκαν στον ΙΜΟ, η εισφορά θα είναι υποχρεωτική για κάθε πλοίο άνω των 5.000 gt του παγκόσμιου στόλου που εκτελεί διεθνείς πλόες και θα εφαρμοστεί για κάθε τόνο CO2 που εκπέμπεται από αυτά τα πλοία.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα διοχετευτούν σε ένα «IMO Climate Fund», το οποίο, πέραν του ότι θα μειώσει τη διαφορά της τιμής μεταξύ μηδενικών καυσίμων άνθρακα και συμβατικών καυσίμων, θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη υποδομών τροφοδοσίας καυσίμων, όπως αμμωνίας ή υδρογόνου, σε διεθνή λιμάνια.

Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η πράσινη μετάβαση της βιομηχανίας τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, τονίζεται στην ανακοίνωση. Με τους παρόντες ρυθμούς παραγωγής, τα καύσιμα μηδενικής περιεκτικότητας σε άνθρακα δεν είναι εμπορικά διαθέσιμα στην κλίμακα που απαιτείται από τον παγκόσμιο στόλο.

Σκοπός της πρότασης του ZEWT είναι η δημιουργία μιας αγοράς που θα καταστήσει εφικτή και βιώσιμη τη ναυτιλία μηδενικών εκπομπών.

Για τη γρήγορη και επιτυχή εφαρμογή της εισφοράς άνθρακα, το προτεινόμενο πλαίσιο θα χρησιμοποιήσει τον υπάρχοντα μηχανισμό που έχει προταθεί από τις κυβερνήσεις για ένα ξεχωριστό ταμείο Έρευνας και Ανάπτυξης.

Δείτε περισσότερα εδώ