Ηλεκτρικό MOTOTOPO για τη Bενετία

Οι διαστάσεις του σκάφους είναι 9 × 2,20 μέτρα και είναι διαστάσεις που σας επιτρέπουν να διασχίσετε όλα τα περιξ κανάλια και σχεδόν όλα τα κανάλια της πόλης. Το σκάφος σχεδιάστηκε για τη Βενετία. Το κύτος είναι από fiberglass, ενώ ο κινητήρας του είναι 35 kW. Οι μπαταρίες χωρίζονται σε δύο πακέτα “με χωρητικότητα 30 kWh, τάση 153,6” – μας λέει ο Walter Rosada – Το ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης είναι της Transfluidid , επί του σκάφους υπάρχει μόνο μια γεννήτρια ντίζελ κι αυτή για έκτακτες ανάγκες.

Στην περίπτωση της Βενετίας, εκτός από την ατμοσφαιρική ρύπανση, υπάρχει κι αυτή που δημιουργείται από την κυματική κίνηση που βλάπτει τα ιστορικά κτίρια και τα μνημεία και είναι θεμελιώδης. Το κύτος έχει σχεδιαστεί και ξανασχεδιαστεί έτσι ώστε να αποφεύγονται τα απόνερα απο το κύμα μεταφοράς και συνεπώς να μειώνεται η κίνηση των κυμάτων. Ένα άλλο πολύτιμο περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος, αφορά τη μείωση της ηχορύπανσης . Στην πόλη της λιμνοθάλασσας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο θόρυβος της συνεχούς κυκλοφορίας των σκαφών μπαίνει στα σπίτια των κατοίκων. Χάρη σε αυτό το σκάφος, που προωθείται από τον Piero Tosi και σχεδιάστηκε από τον Walter Rosada, στη Βενετία είναι δυνατόν να προβλεφθεί μια οικολογική βιώσιμη πλοήγηση.