Πρωτοπόροι στα απορριμματοφόρα

Η Transfluid North Europe είναι ο βασικός προμηθευτής των φορτηγών Geesink Norba Electric και Hybrid από το 2012.
Μαζί σχεδιάσαμε από το μηδέν το πρώτο απορριμματοφόρο με ιόντα λιθίου που ονομάζεται V6 για να μειώσουμε το βάρος και να βελτιώσουμε το ωφέλιμο φορτίο.
Η απόδειξη αυτής της ιστορικά επιτυχημένης εταιρικής σχέσης είναι ότι έχουμε ήδη προμηθεύσει περισσότερα από 200 φορτηγά.
Η Transfluid προμηθεύει όλα τα εξαρτήματα από τον κινητήρα έως ότου το φορτηγό συνδεθεί με το καλώδιο τροφοδοσίας, ως ένα πλήρες σύνολο τροφοδοσίας και κίνησης και μόλις σε μια αποστολή στην εγκατάσταση παραγωγής στο Emmeloord.
Η Geesink Norba πιστεύει ότι μέχρι το 2020 οποιοσδήποτε στόλος θα πρέπει να είναι σε θέση να συλλέγει και να διαχειρίζεται περισσότερους πόρους αποβλήτων ενώ θα είναι πλήρως απαλλαγμένος από εκπομπές.
Ως πρωτοπόροι στα απόβλητα έχουμε σχεδιάσει και αναπτύσσουμε λύσεις διαχείρισης ηλεκτρικών και υβριδικών απορριμματοφόρων – αποβλήτων από το 2003.
Η Transfluid North Europe είναι υπερήφανη που έχει βοηθήσει στα αποτελέσματα και την πρόοδο που έχουν σημειώσει.