Ηλεκτρική πρόωση Bellmarine για την εταιρεία Galvani Boats

Με μεγάλη χαρά η Transfluid-Bellmarine ανακοινώνει τη συνεργασία με την εταιρεία Galvani Boats. Τα ποιοτικά που παράγει η Galvani χρειάζονται μια εξαιρετικής ποιότητας πρόωση. Η συνεργασία με την Transfluid-Bellmarine είναι η λογική επιλογή.

Για την παραγωγή του 2022, η Transfluid θα παρέχει την πλήρη πρόωση και ενέργεια με τη σειρά Bellmarine Drivemaster και Torquemaster και τα πλήρη πακέτα μπαταριών Transfluid. Κάτω από ένα όνομα, μία μάρκα και μία εταιρεία Η Transfluid είναι σε θέση να προμηθεύει τη Galvani τόσο συστήματα πρόωσης όσο και ενέργεια, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση και ενοποίηση.

Αυτή η εξ’ αρχής συνεργασία θα επιτρέψει στην Galvani να ενσωματώσει καλύτερα την πρόωση και τις μπαταρίες στο σχεδιασμό του σκάφους της, δημιουργώντας μια πιο αποτελεσματική, άνετη και βιώσιμη κατανομή βαρών και χώρων. Με την εμπειρία της Transfluid και τη δημιουργικότητα της Galvani το μέλλον των ηλεκτρικών σκαφών είναι απεριόριστο. Η ομορφιά και η ηλεκτρική ενέργεια,  επιτέλους είναι μαζί .