Για να μην ξεμείνετε ποτέ από ενέργεια

Αποθήκευση ενέργειας SolarEdge Οικειών και Backup

Οι εξαιρετικά αποδοτικές μπαταρίες μας με σύζευξη DC αποθηκεύουν την περίσσεια ηλιακή ενέργεια για την τροφοδοσία του σπιτιού, όταν τα ποσοστά είναι υψηλά ή τη νύχτα. Όταν εγκατασταθεί μαζί με την εφεδρική μπαταρία μας, παρέχουν αξιόπιστο εφεδρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια διακοπών του δικτύου.

Placeholder Image