Μερικά λόγια για εμάς

Ποιος είναι ο σκοπός μας και ο στόχος μας ως εταιρεία

Η ILIOFOS O.E. ιδρύθηκε το 2007 έχοντας ήδη τεράστια εμπειρία σε μερικά από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά αλλά & μηχανολογικά  project που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα.Η εμπειρία αυτή από μόνη της, αφενός μας καθιστά πρωτοπόρους σε τεχνολογικά κομμάτια που δύσκολα κάποιος πλησιάζει, αφετέρου δε μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να φέρουμε εις πέρας οποιοδήποτε έργο θελήσετε να κάνετε πραγματικότητα προκειμένου η επιχείρηση σας να πρωταγωνιστεί και να καταξιωθεί στον παγκόσμιο χώρο.

Διαβάστε περισσότερα