Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Είναι γεγονός ότι με τις κατάλληλες οδηγίες αλλά και τα κατάλληλα υλικά, ένα συμβατικό μέσο μεταφοράς μπορεί να μετατραπεί είτε σε ηλεκτρικό είτε σε υβριδικό ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο ιδιοκτήτης του μέσου.

 

Η τεχνολογία μας μπορεί να εφαρμοστεί και έχει ήδη αποδεδειγμένα εφαρμοστεί σε άλλες χώρες, σε επιβατικά αυτοκίνητα, σε λεωφορεία, σε φορτηγά, σε αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ αλλά και αγροτικά επιβατικά οχήματα), σε στρατιωτικά οχήματα (λεωφορεία ,φορτηγά, νταλίκες ,τζιπ αλλά και σε εξειδικευμένα στρατιωτικά οχήματα) όπως επίσης και  σε οχήματα δημόσιων υπηρεσιών  όπως για παράδειγμα της Αστυνομίας, των Αστικών Μεταφορών.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξεύρεση λύσεων με βάση τις ανάγκες του πελάτη, την καθοδήγηση για την υλοποίηση της οποιαδήποτε μετατροπής, και την παρακολούθηση, επίβλεψη κι εφόσον συμφωνηθεί, την υλοποίηση των εργασιών μέχρι το τελικό στάδιο.

Προκειμένου να συμβεί αυτό, η εταιρεία μας υπογράφει συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών, τα οποία περιγράφουν πλήρως τις συμφωνηθείσες εργασίες και τα οποία δεν μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς.  Εν συνεχεία και μέσα στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται στο συμφωνητικό, η εταιρεία μας παραδίδει εγγράφως το πλάνο το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί και τέλος ο πελάτης επιλέγει το χρονικό διάστημα αλλά και τον τόπο στον οποίο θα λάβουν χώρα οι εργασίες ολοκλήρωσης του έργου του.

Στην περίπτωση των συμβουλευτικών υπηρεσιών , ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιλέξει και τρίτο μέρος για την υλοποίηση των εργασιών κατασκευής.