Συμμετοχή σε κοινοπραξίες

Συμμετοχή σε κοινοπραξίες

Η ILIOFOS Co εξετάζει κατά περίπτωση και αποδέχεται τη συμμετοχή σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες από το χώρο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, πάντοτε με γνώμονα, την μεταφορά τεχνογνωσίας και πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στις γνώσεις μας αλλά και στην εμπειρία μας.

Η κατά καιρούς συνεργασία μας με εταιρείες από το εξωτερικό, μας δίνει το πλεονέκτημα να έχουμε ως συνεργάτες και βοηθούς μας , μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας κάτι το οποίο μας δίνει και προβάδισμα σε λύσεις προς τους εταίρους μας αλλά και προς τους πελάτες τους .

Η τεχνική μας προϋπηρεσία σε πολύ μεγάλα προγράμματα, ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος, σε τομείς όπως για παράδειγμα τα στρατιωτικά έργα, αλλά και άλλα έργα ιδιαίτερης τεχνικής και τεχνολογικής εξειδίκευσης , μας προσδίδει εκείνο το κύρος που οι εταίροι μας ψάχνουν να βρουν πρωτίστως στον υποψήφιο συνεργάτης τους.

Σε περιπτώσεις, όπως η συμμετοχή σε πρόγραμμα που απαιτεί τεχνογνωσία που πιθανότατα να μην διαθέτετε για την ολοκλήρωση του, ή σε περιπτώσεις “pioneering engineering”, μη διστάσετε αν επικοινωνήσετε μαζί μας για να αναλύσουμε τις λεπτομέρειες και να βρούμε τον καλύτερο τρόπο συνεργασίας.