Μετατροπές μέσων μεταφοράς

Η ILIOFOS Co, δέχεται και αναλαμβάνει υπό όρους, τη μετατροπή οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου με κινητήρα εσωτερικής καύσεως σε ηλεκτρικό ή υβριδικό, είτε για προσωπική, είτε για επαγγελματική χρήση, είτε σαν πρωτότυπο για παρουσίαση σε διάφορες εκθέσεις ή οργανώσεις, πάντοτε ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και τη φύση του μέσου. Ο μοναδικός όρος για μια τέτοια μετατροπή είναι η φύση του μέσου να επιτρέπει τις απαιτούμενες μετατροπές αλλά και τις απαιτήσεις του πελάτη.

 

Για να προχωρήσουμε σε μια τέτοια μετατροπή, τα δύο μέρη θα πρέπει να δεσμευτούν μεταξύ των, με Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας και Συμφωνητικό Εργασιών, τα οποία θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους πάνω στους οποίους θα γίνει η συνεργασία και οι οποίοι δεν μπορούν να αλλάξουν μονομερώς.

Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή μέσων ξηράς και θαλάσσης, σε ηλεκτρικά ή υβριδικά με στόχο μας να απαλλάξουμε τον πελάτη μας από τη καύση ορυκτών καυσίμων και το κόστος αυτών, τη μείωση των εκπομπών ρύπων και τη δημιουργία πράσινων μέσων μεταφοράς που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του επαγγέλματος τους και του βιοτικού τους επιπέδου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας .