Εγκατάσταση φορτιστών

Εγκατάσταση σημείων φόρτισης

Διαθέτουμε προς πώληση σε ιδιώτες, εταιρείες και Δημόσιες υπηρεσίες , φορτιστές μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων και σκαφών, και αναλαμβάνουμε την εγκατάστασή τους στο χώρο του πελάτη παρέχοντάς του όλες εκείνες τις απαραίτητες άδειες τις οποίες τυχόν θα χρειαστεί.

 

Οι προδιαγραφές όλων των φορτιστών μας είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να διατεθούν φορτιστές μπαταριών για όλες τις χρήσεις και για όλα τα μέσα.

Έπειτα από την τοποθέτηση του φορτιστή κι εφόσον ο πελάτης θέλει και δύναται να διαθέσει αυτόν εις στο κοινό, ο φορτιστής επισημαίνεται μέσω ειδικής εφαρμογής σε χάρτες της Google ως ειδικό σημείο φορτίσεως κι επισημαίνεται με κατάλληλο σήμα για το μέσον στο οποίο απευθύνεται (ξηράς ή θάλασσας), προκειμένου οποιοσδήποτε με ειδική άδεια που μόνο ο ιδιοκτήτης του φορτιστή μπορεί να του παραχωρήσει, να μπορεί να φορτίσει το μέσον του.