Κατασκευή σταθμών φόρτισης

 

Κατασκευάζουμε αυτόνομα συστήματα ή διασυνδεδεμένα συστήματα φόρτισης, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και με πλήρη αυτονομία δύο (2) τουλάχιστον ημερών.

Πλήρης παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τη χρήση ορυκτών καυσίμων, με κατασκευές οι οποίες χρησιμοποιούν πλήρεις ηλεκτρολογικές λύσεις φωτοβολταϊκών πάνελ και ανεμογεννητριών, έως υβριδικές λύσεις που αποθηκεύουν την επιπλέον παραγόμενη ενέργεια σε μορφή υδρογόνου. Το παραγόμενο υδρογόνο το οποίο και αποθηκεύεται αυτόματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικό καύσιμο προς χρήση από μέσα μεταφοράς τα οποία έχουν τη δυνατότητα αυτή.

Επίσης με εξειδικευμένα λογισμικά άμεσα, το καταλληλότερο σημείο στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας σταθμός φόρτισης σε απομακρυσμένα νησιά και ελέγχουμε τη λειτουργία του εξ’ αποστάσεως, χωρίς να χρειάζεται να επέμβει ανθρώπινος παράγοντας.